کتری camping مدل ds08


کتری مخصوص حمل در کوله

جدید

2,100,000 ریالاین کتری جهت استفاده در کوله پشتی طراحی شده به همین علت از شکل کتابیو لوله کوتاه از جنسی با آلیاژ مناسب با قابلیت دست یافتن سریع به نقطه جوش آب برخوردار است.