یقلوی استیل

یقلوی استیل جنس اعلا طراحی نظامی مناسب جهت حمل غذا در کوه گشت  و سفر

جدید

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

400,000 ریال

این ظرف به دلیل دسته بلند مناسب غذا پختن روی آتش میباشد.مناسب و پر کاربرد برای افراد با روحیه ی شکار ،ماهیگیری و گشت میباشد.