کارابین پیچ دار و کوچک

کارابین کوچک و نازک

جدید

80,000 ریال

این کارابین جهت حمل و آویزان نمودن تجهیزات و لوازم در کوه نوردی و طبیعت گردی استفاده می شود