کارابین فلزی بزرگ

کارابین محکم و با دوام دارای پیچ محکم کننده دهانه خروجی

جدید

95,000 ریال

این کارابین جهت حمل و آویزان نمودن تجهیزات و لوازم در کوه نوردی و طبیعت گردی استفاده می شود.