قرص آتشزا سوخت الکل جامد

سوخت جامد الکلی هر بسته شامل 10 قرص آتش زا می باشد که هر قرص به مدت 15 تا 20 دقیقه شعله ور می شود.

جدید

150,000 ریال

این ماده کم حجم می باشد و به راحتی قابل حمل است و با توجه به ابعاد کوچک آن به سادگی در داخل کوله و یا ساک مسافرتی شما جای می گیرد و در مواقع نیاز به راحتی می توان آن را روشن و از شعله آن جهت مصارف مورد نیاز استفاده کرد.