کبریت بنزینی زیپو

کبریت چخماقی

جدید

150,000 ریال

کبریت دائمی جنس فلزی دارای کیفیت عالی و کاربرد عالی به این شکل که چخماق را به کبریت چخماقی بزنید کبریت روشن میشود و بهتر است بدانید که کبریت چخماقی دائمی است یعنی میتوانید بدون محدودیت از این کبریت فلزی چخماقی استفاده نمایید.